Återvinning eller destruktion av Litiumbatterier

Numera börjar nya strömkällor komma till stånd för den flesta av den elektronik vi använder. Det gamla klassiska blybatteriet börjar så sakteliga att bytas ut mot mera effektiva strömkällor. Idag drivs elbilar eller hybridbilar med ett medföljande litiumbatteri. Denna batterisort är mer uthållig och klarar flera laddningscykler än ett vanligt blybatteri. Kan man återvinna ett litiumbatteri? Ja, vissa litiumbatterier är återvinningsbara medans litiumbatterier från hybridbilar eller andra elbilar inte har så mycket värde i sig. Processerna för att samla in och återvinna eller skicka för destruktion skiljer sig väldigt mycket från det traditionella blybatteriet. Ett Litiumbatteri är mycket brandfarligt och är det dessutom skadat krävs särskild hantering och speciella tillstånd för att få transportera och hantera ett litiumbatteri som ska återvinnas. Att transportera ett litiumbatteri till återvinning kräver särskilda tillstånd och förpackningskraven är förenat med att det krävs kompetens och speciella förpackningar för att transporterat främst skadade litium batterier. Har du ett litiumbatteri som väger över 3 kg klassas det som ett industriellt litiumbatteri och för att återvinna detta krävs en speciell behandling och säkra transporter.